fbpx

Chatbot pro samosprávy (eGovernment)

samosprava_report_chatbot
Obec Ptice
Obec Veselý
Obec Kárany
Obec Stehelčeves
Obec Čebín
Obec Tochovice

Proč by vaše samospráva měla mít chatbot?

Digitalizace komunikace samosprávy

Občan by měl mít možnost získat pro něj důležité informace on-line, aniž by fyzicky musel na radnici telefonovat nebo zajít.

Zlepšení dostupnosti informací pro občany

V rámci konceptu dostupné radnice je klíčové být schopen komunikovat skrze několik komunikačních kanálů tak, aby občan měl možnost pohodlně zjistit potřebné informace.

Efektivnější využití lidských zdrojů samosprávy

Samospráva má velké množství kompetencí, ale zdroje na vyřízení celkové agendy samosprávy nejsou neomezené. Proto je důležité repetitivně se vyskytující úkoly vyřizovat tak, aby vždy zbýval čas na složité a agilně se vyskytující úkoly.

Jak aktualizujeme obsah v chatbotu?

Snažíme se maximálně vyjít vstříc vaším potřebám v obsahu.
Abychom zajistili kompatibilitu s aktuální legislativou nabízíme aktuálně dvě možnosti návrhů změn:

Sledujeme informace

První a klíčová změna obsahu je v rámci konkrétních informací pro vaši samosprávu. V případě, že se změní kompetence konkrétního ORP, oboru nebo SDH, termíny svozu odpadů, informace ohledně školek a škol jsme vám k dispozici ohledně úprav, které můžeme v rámci maximálně dvou pracovních dnů zapracovat.

Posloucháme zpětnou vzbu

Jsme otevřeni ke změnám a rádi uvítáme inovativní intervence k celkovému schématu. Vaším požadavkem se bude zabírat přímo divize vývoje, kde po legislativní validaci můžeme nabídnout plošný update obsahující vaší inovaci.

Chatbot pro samosprávy - náhled

Jak můžete chatbot propagovat?

Naším společným cílem je, aby byl nástroj automatický informační asistent využíván. Proto jsme vám k dispozici k veškeré konzultaci marketingových materiálů. 

Společně s marketingovou agenturou a grafickými experty jsme společně připravili šablonové materiály pro sociální sítě jako např.: Facebook, Instagram, LinkedIn, dále máme připravené malé i velké plakáty, letáky, a dokonce i roll-upy. 

Rádi Vám také pomůžeme s kompozicí tiskové zprávy, kde můžete sdělit občanům o automatickém informačním asistentovi. 

Je k dispozici statistika využívání chatbotu?

Chatbot report

Abychom společně lépe rozuměli tomu, jak je automatický informační asistent využíván a jaké
potřeby a informace si žádají vaši občani, vytvořili jsme interaktivní prostředí reportu, kde můžete
data blíže analyzovat.


Uvidíte tak, jestli občani využívají nástroj mimo pracovní dobu, počet zodpovězených dotazů, ale
také konkrétní témata a obsah otázek. Navíc umíme konkretizovat různé typy občanů, kteří náš
nástroj využijí. Občané navíc mají možnost zanechat zpětnou vazbu ohledně ohodnocení tohoto nástroje a návrh na zlepšení funkcionalit. 

Funguje chatbot i na mobilu?

Mobilní zařízení jsou priorita našeho vývoje, snažíme se, aby i pro zrakově postižené občany bylo vše přístupné na mobilním zařízení. Díky podpoře i starších mobilních zařízení se můžeme chlubit tím, že v celkovém počtu konverzací máme více než 60 % otevření našeho nástroje na mobilních zařízení. Tento výzkum jsme v roce 2021 realizovali na více než 400 běžících implementacích, kde denně odbavíme tisíce konverzací.

Jaké jsou výhody chatbota oproti jiným informačním systémům (IS)?

Věříme v koncept otevřené radnice, kde si myslíme, že samospráva by ke komunikaci měla využívat různorodé nástroje. Každý komunikační kanál má totiž svá specifika. Jako hlavní nevýhodu mobilní aplikace vnímáme potřebu si aplikaci instalovat a případně také to se do ní registrovat. Z naší zkušenosti víme, že uživatelé jsou obezřetní ke stahování, ale hlavně k vkládání osobních údajů a mnoho jich to pak může odradit. Proto jsme náš nástroj koncipovali tak, abychom tyto bariéry pro využití našeho nástroje eliminovali.

Seznam témat zpracovaných v chatbotu pro samosprávu:

Doklady a dokumenty

 • Občanský průkaz (zřízení, změna, propadnutí, ztráta/odcizení, nalezení)
 • Cestovní doklad (zřízení, změna, propadnutí, ztráta/odcizení, nalezení)
 • Řidičský průkaz (vydání, odevzdání, změna, ztráta, nalezení)
 • Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list)
 • Zbrojní průkaz
 • Rybářský lístek
 • Lovecký lístek
 • Oprávnění řidiče taxislužby
 • ZTP, TP, ZTP/P
 • Voličský průkaz

Bydlení a stavba

 • Hlášení trvalého pobytu
 • Ukončení trvalého pobytu
 • Zavedení adresy pro doručování
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Doplatek na bydlení
 • Příspěvek na bydlení
 • Pronájem sociálního bytu
 • Daň z nemovitosti
 • Pořizování územních a regulačních plánů
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Stavební povolení
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výstavba jímky/septiku
 • Povolení k výstavbě studny
 • Žádost o povolení demolice

Poplatky

 • Poplatek za psa
 • Poplatek za komunální odpad
 • Poplatek z kulturních a sportovních akcí
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Správní poplatky – živnostenské podnikání
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Hřbitovní služba

Vozidla

 • Řidičský průkaz
 • Zápis vozidla do registru vozidel
 • Zápis změny vlastníka
 • Zánik vozidla
 • Vyřazení silničního vozidla
 • Bodové hodnocení řidiče

Školství

 • Zápis do MŠ
 • Zápis do ZŠ
 • Odklad povinné školní docházky

Životní

 • Hlášení hvárií a závad
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Povolení pro konání ohňostroje
 • Povolení pro rozdělávání ohně
 • Nefunkční lampa nebo semafor
 • Nakládání s nebezpečným odpadem
 • Svoz a platba za komunální a bio odpad

Zvířata

 • Poplatek za psa
 • Zatoulaný pes
 • Nalezený pes
 • Nález uhynulého zvířete

Dobrovolní hasiči

 • Obecné kontaktní informace

Živnostník

 • Ohlášení vzniku živnosti
 • Změny a doplnění údajů živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Změna sídla společnosti
 • Přerušení živnosti
 • Správní poplatky – živnostenské podnikání

Co je od vás potřeba pro začátek spolupráce?

Schválit zadání pro chatbot

Nezbytné je doplnit konkrétní informace pro vaši samosprávu, jako např. kontakt na příslušné ORP, SDH, termíny svoz odpadu, informace ohledně školek a škol. Tyto informace vlastní iniciativou dohledáme a navrhneme jejich znění. Jedná se o jednostránkový dokument, který po vaší revizi využijeme k tvorbě automatického informačního asistenta. Rádi si případně k doplnění informací napíšeme nebo zatelefonujeme, abychom tento proces urychlili.

Spojit nás se správcem webu

Dále vše vytvoříme zcela samostatně. Díky již existujícím mechanismům máme legislativně správné a aktuální informace v rámci našeho předem připraveného řešení. Po vložení konkrétních informacích vám zašleme automatického informačního asistenta na uzavřené programátorské verzi, abyste si jej mohli dle libosti vyzkoušet spolu se zastupiteli a vedením samosprávy. Následně potřebujeme vaši součinnost pro předání kódů pro nasazení na webové stránky vaší samosprávy. Váš správce webu umístí kód na webové stránky a tím automatického informačního asistenta zprovozní. Rádi se s Vaším správce webu spojíme a vložení na web zařídíme za vás.

Vyplňte formulář a zúčastněte se nezávazného webináře zdarma!

  Získejte ukázku chatbota zdarma!