fbpx
pruzkum trhu

Analýza trhu skrze chatbot pomůže poznat lépe vašeho zákazníka!

Předpokládaná doba čtení: 9 minut

Svého zákazníka jistě znáte, máte fungující živnost nebo firmu a víceméně v čase rostete. Na dotaz marketingové agentury nebo freelancera, který k vám přišel nastavit PPC reklamu nebo sociální sítě, bez váhání odpovídáte na otázku „Kdo je váš klient“ odpověď „To může být každý“. Pokud to tak máte (anebo jste v minulosti měli), určitě by se vám následující článek o průzkumu mohl líbit!

Pojďme se nejdříve podívat na dva zajímavé příklady analýzy trhu.

1. Výzkum: Spokojenost občanů České republiky s komunikací samospráv

Firma šéfbot chtěla zvážit možnost rozšíření portfolia o samosprávy. Proto jsme se zeptali občanů, jak jsou spokojeni s komunikací s jejich samosprávou. O tomto výzkumu si můžete přečíst více v našem článku.

průzkum pro města a obce

2. Dotazník: Stav očkování na COVID-19 v Praze

Magistrát hlavního města Prahy chtěl zjistit, kdo vlastně využívá chatbot, který s očkováním radí.

dotazník v chatbotu

Proč je znalost trhu důležitá? Co je Analýza trhu?  

Zákazník je vlastně taková tajemná bytost. Objeví se v přesný moment, kdy je potřeba, a i když je to občas výzva, na konci dne je důvodem proč se v ledničce v pravidelných intervalech vyskytuje jídlo. Zákazníka literatura definuje jako jedince nebo organizaci, která kupuje nebo konzumuje zboží nebo služby dodávané jiným stranám a je klíčovou součástí procesu marketingu a tržní výměny.

Když se podíváme do marketingových analýz jako Porter’s 5 Forces nebo marketing 7Ps mix zjistíme, že zákazník je vždy v centru všech těchto analýz. V šéfbotu se nám nejlépe ověřila definice zákazníka formou marketingové persony. Má to ale háček, vše musí být pokud možno co nejvíce konkrétní a postaveno na datech. Interní tým šéfbota si stojí za tím, že kdo nemá data, tak má jen názor.

Kdyby se nám povedlo dobře definovat zákazníka, můžeme tuto analýzu zákazníka rozšířit třeba o zákaznickou cestu. Ta by nám pak mohla pomoci nejen v akvizici nových klientů, ale také třeba v tom, kde jsou slabé stránky našich procesů ať už obchodní nebo produkční části.

Jak analyzovat zákazníka?

Výzkum v chatbotu

V šéfbotu věříme, že nejlepší analýza zákazníka je skrze průzkum trhu. A je jedno, jestli se jedná o výzkum domácího či zahraničního trhu, cílem je získat co nejvíce informací o potenciálních zákaznících, konkurenci a trhu jako takovém. Dokonce si dovolujeme tvrdit, že vám průzkum trhu dokáže dát informace ohledně vaší služby nebo produktu. Ať už se jedná o očekávanou cenu nebo funkce a služby, vždy je nejjednodušší se zeptat samotného zákazníka na to, co chce a co je za to schopen zaplatit. Existuje nespočet postupů, jak provést úspěšný průzkum trhu, ale všechny se dají shrnout do dvou základních kategorií – kvalitativní a kvantitativní výzkum.

Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum?

Pokud se zákazníků ptáte na otevřené otázky, kde můžou vymyslet nejrůznější odpovědi a získáte tak podměty či názory, jedná se o kvalitativní výzkum. Pokud se snažíte získat měřitelná data a ptáte se tedy zákazníků na otázky, kde vybírají z předem definovaných odpovědí, jedná se o kvantitativní výzkum.

Kvalitativní metody zahrnují rozhovory, focus skupiny, pozorování a další. Mezi kvantitativní metody pak patří dotazníky, ankety nebo statistické analýzy. Zde nám velmi dobře poslouží dotazník průzkum trhu. Pokud neplánujete dělat tyto průzkumy vícekrát a paralelně, a tím mít vyšší investici do takové věci, doporučujeme určitě zvolit nějakou kombinaci obou metod. Dotazník může obsahovat kvalitativní i kvantitativní metodu, a tedy bychom doporučili vybrat i díky následnému zpracování dat dotazník.

Dotazník je jedním z nejdůležitějších nástrojů při průzkumu trhu. Jeho podoba může být různá – může být online, v papírové formě, může být otevřený, uzavřený, smíšený. Vše závisí na tom, jaké informace potřebujete získat. Důležité je, aby otázky byly srozumitelné a logicky navazovaly jedna na druhou.

Na co si dát v dotazníku pozor?

V první řadě je klíčové si říct, proč vlastně analýzu, průzkum nebo výzkum děláme. Jaký je cíl? Za příklad si můžeme vzít třeba e-shop s produkty na pečení. Rádi bychom zjistili, jestli jsou nové cílové skupiny, které bychom mohli oslovit. Chceme také vědět, jakou z našich služeb nebo produktů zákazníci nejvíce chtějí a následně třeba zjistit, jestli je zde možnost přijít s nových produktem nebo službou.

Poté bychom si měli stanovit nějaké hypotézy, kdy očekáváme, že třeba náš opravdu silný segment zákazníků jsou maminky na mateřské dovolené ve věku 30-35 let. Následně si třeba řekneme, že důvodem k nákupu je tvorba desertů pro děti, a tedy nejlepší produkt který máme je bábovka ve tvaru tučňáka. Na základě průzkumu se ale nakonec může ukázat, že je velký potenciál zákazníků ve věku 55, a více a to zejména žen, které mají více času na volnočasové pečení a také mužů ve věku 30+, kteří se věnují gastronomii a baví je složitější recepty.

Mějte na paměti, že průzkum trhu je neustálý proces. Trh se neustále mění a vy musíte držet krok. Proto je dobré provádět průzkumy pravidelně, abyste byli vždy v obraze. V některých segmentech stačí jednou za x let, někdy je potřeba dělat průzkumy častěji.

dotazník v chatbotu2

Kolik stojí průzkum trhu?

Vždy je potřeba myslet na další faktor – cenu průzkumu. Výzkum trhu není zadarmo, a to ať už investujete svůj čas nebo peníze do placených nástrojů či služeb. Při plánování průzkumu je tedy třeba zvážit kolik jste ochotni do něj investovat a jaký zisk očekáváte. Rozdělili bychom tyto náklady na tři části: vytvoření dotazníku, propagace a následné zpracování dat. Vytvoření dotazníku by nemělo být něco, na čem se šetří, protože každá ze třech jmenovaných částí je kritická a všechny musí být vyvážené. Když nebude dobře sestavený dotazník, nebudete mít dobrá a validní data. Dotazník, který nebudete propagovat, nebude mít dostatek odpovědí. Když budete mít data a špatně je budete interpretovat, budete dělat špatná rozhodnutí.

Celý průzkum může být otázkou nižších desítek tisíc. Ovšem záleží na rozsahu, ale jestli jste nikdy takovýto průzkum nedělali, nemusí váš první průzkum trhu stát hned stovky tisíc.

Jak tedy s průzkumem trhu začít?

Celý proces průzkumu si můžeme shrnout v bodech:

 1. Definujte cíle: Prvním krokem je definovat, co chcete z průzkumu trhu získat. Chcete zjistit, jaké jsou preference vašich zákazníků? Jakou mají ochotu platit? Jak hodnotí vaší konkurenci?
 2. Určete cílovou skupinu: Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Jaký je jejich věk, pohlaví, vzdělání, příjmy?
 3. Vyberte metodu průzkumu: Budete provádět kvalitativní nebo kvantitativní výzkum? Budete používat dotazníky, rozhovory, pozorování nebo něco jiného?
 4. Vytvořte dotazník nebo scénář rozhovoru: Pokud používáte dotazník nebo rozhovor, pečlivě sestavte otázky. Měly by být jasné a měly by vám pomoci dosáhnout vašich cílů.
 5. Proveďte průzkum: Rozšiřte svůj dotazník nebo rozhovor mezi cílovou skupinu. Můžete to udělat online, telefonicky, osobně nebo pomocí sociálních médií.
 6. Analyzujte data: Jakmile máte data, je čas je analyzovat. Jaké trendy vidíte? Existují nějaké vzorce?
 7. Vyhodnoťte výsledky: Jak se výsledky vašeho průzkumu shodují s vašimi očekáváními? Co to pro vás znamená?
 8. Aplikujte získané poznatky: Jak mohou výsledky vašeho průzkumu ovlivnit vaši strategii? Můžete něco změnit, aby lépe vyhovovalo potřebám vašich zákazníků?
 9. Sledujte změny na trhu: Průzkum trhu by měl být neustálý proces. Trh se mění a je důležité být v obraze.
 10. Opakujte průzkum: Po nějaké době provedete průzkum znovu, abyste zjistili, zda došlo k nějakým změnám.

Na koho se obrátit?

Pokud si nevíte rady s průzkumem trhu, nebojte se obrátit na profesionály. Profesionální agentury vám pomohou sestavit dotazník, analyzovat data a vyhodnotit výsledky tak, aby vám co nejlépe prospěly. My v šéfbotu máme dobrou zkušenost s touto službou a máme rádi nové výzvy, kde propojíme zkušenosti z více než 400 zákazníků, s kterými během posledních 5 let spolupracujeme a know-how, které máme.

Vaši zákazníci jsou srdcem vašeho byznysu. Díky průzkumu trhu je můžete lépe pochopit a uspokojit jejich potřeby. Nebojte se do něj investovat – vrátí se vám to mnohonásobně.

Doufáme, že tento článek vám pomohl pochopit význam průzkumu trhu a dal vám nějaké nápady, jak ho využít ve své firmě. Pokud budete mít nápad nebo komentář k průzkumu trhu neváhejte nás kontaktovat!

Jan Ružička

O chatboty se zajímám již od roku 2016. Zkušenosti jsem o nich sbíral v Dánsku, Německu, ale také v Anglii, kde jsme měli firmu zaměřenou na věrnostní karty právě skrze chatboty. Baví mě zlepšování procesů, automatizace a také se dlouhou dobu věnuji marketingu.

  Získejte ukázku chatbota zdarma!