fbpx
sos vyzivne

SOS výživné aneb když chatbot pomáhá v těžkých situacích

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Každoročně je v České republice rozvedeno přes 20 tisíc párů. Tímto krokem je dotčen podobně vysoký počet dětí, na jejichž výživu by měl jeden z partnerů přispívat. Přestože neplatičů výživného dlouhodobě ubývá a také se snižuje průměrný dluh neuhrazeného příspěvku, zhruba třetina samoživitelek a samoživitelů nedostává alimenty vůbec. A jak jim může pomoci chatbot?

Možná překvapivě to nejsou pouze matky a otcové, kteří žádají soud o vyměření výživného. Asi 20 % žádostí pochází od zletilých dětí, které studují a nemohou se zatím živit samy. Jinou skupinu, představující zhruba 30 % žádostí, zastupují prarodiče, kteří převzali výchovu svých vnoučat.

V českém prostředí již existuje několik společností, které samoživitelům pomáhají. Jednou z nejúspěšnějších organizací je nadační fond SOS výživné. Zdarma zastupuje rodiče či plnoleté studenty při vymáhání dlužného výživného i při vyjednávání o budoucím pravidelném placení alimentů.

Chatbot odpovídá na SOS volání

Pro snadnou orientaci klienta v nelehké problematice, nasadila společnost SOS výživné na své webové stránky chatbota od firmy šéfbot, s.r.o. Hlavním cílem chatbota je potvrdit poškozenému, že v jeho konkrétním případě může využít zprostředkovatelských služeb nadačního fondu. Zde je rozhodujícím kritériem stádium správního řízení, resp. zda již je proti dlužníkovi vedena exekuce.

Společnost SOS výživné vymáhá dlužné výživné formou podání exekuce. Aby tak mohla učinit, potřebuje od svých klientů získat některé nezbytné úřední dokumenty, zejména pravomocný rozsudek s výší vyměřeného výživného. Původní praxe zasílání dokumentů poštou se příliš neosvědčila, kopie rozsudků bývaly nekvalitní a často nekompletní. Situaci pomohl vyřešit chatbot, jenž nabízí možnost nahrání digitalizovaných dokumentů. Tuto variantu si uživatelé velmi rychle osvojili a oblíbili.

Stává se, že klient rozsudek nemůže najít, nebo ho nemá zrovna u sebe. Pro tyto případy od něj chatbot zjistí několik identifikačních údajů pro vystavení plné moci, pomocí které pak mohou pracovníci SOS výživné požádat soud o zaslání kopie rozsudku.

Pro nás jsou velmi užitečné informace se šéfbota zda dlužník žije v ČR a zda již nějak dluh na výživném řešil. Z těchto informací můžeme zhodnotit, jestli klientům můžeme pomoci či je budeme muset odkázat jinam.

Mgr. Lenka Ranšová, DiS., SOS výživné nadační fond

Chatbot si rozumí s chytrým telefonem

Jak jsme zmínili výše, velkou skupinu žadatelů o pomoc představují prarodiče dotčených dětí. Není výjimkou, že sami nemají, či ne zcela dobře ovládají počítač. Naproti tomu řada z nich běžně používá chytrý telefon. Chatbot je samozřejmě optimalizován i pro zobrazení na mobilních zařízeních, a tím se stává pro mnoho uživatelů dostupnějším.

sos výživné nahrání souborů

Umí spočítat i výživné

Poškozenou osobu, či jejího zástupce, rovněž zajímá orientační výše výživného, na které by měla nárok. K výpočtu slouží v chatbotu jednoduchá kalkulačka. Stačí zadat výši příjmu dlužníka a věk vyživovaného dítěte. Pokud klient nezná přesnou výši výdělku dlužníka, spočítá mu kalkulačka odhad na základě průměrného čistého měsíčního příjmu dle odpovídajícího násobku životního minima.

Díky napojení výstupů z chatbota do CRM systému, mají pracovníci SOS výživné přehled o tom, zda s klientem již byli dříve v kontaktu…

Jan Ružička

O chatboty se zajímám již od roku 2016. Zkušenosti jsem o nich sbíral v Dánsku, Německu, ale také v Anglii, kde jsme měli firmu zaměřenou na věrnostní karty právě skrze chatboty. Baví mě zlepšování procesů, automatizace a také se dlouhou dobu věnuji marketingu.

Zajímá vás, jestli by se chatbot hodil i pro vás?

    Získejte ukázku chatbota zdarma!

    Diskuze

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *