fbpx
chatbot pro macek.legal

Advokacie a moderní technologie k sobě patří aneb Chatbot v taláru

Předpokládaná doba čtení: 6 minut

Život každého člověka je rámován zákony. Vyznat se v nich je ovšem velmi obtížné, a proto na českém trhu funguje několik stovek advokátních kanceláří, které s tímto problémem klientům pomáhají. Jednou z nich je společnost MACEK.LEGAL, jež se kromě standardní generální praxe specializuje na dílčí segmenty práva, mezi nimiž zaujímá přední pozici problematika ochranných známek. Není náhodou, že mezi spokojenými zákazníky nalezneme e-shopy, mediální a MTK agentury i startupy.

Chatbot vás odliší od konkurence

Jak jsme zmínili, na advokátním trhu panuje velká konkurence. Aktuálně je v České advokátní komoře evidováno přes 12 000 aktivních advokátů. Jednou z otázek majitelů a partnerů advokátních kanceláří je, jak upoutat pozornost potencionálních klientů v online prostoru. Webové stránky s nabídkou širokého portfolia poradenských služeb jsou si totiž často velmi podobné. Existuje způsob, jak je odlišit od konkurence?

Společnost MACEK.LEGAL vsadila před třemi lety na jednoduché, ale přesto velmi efektivní řešení v podobě chatbota. Pokud si neumíte představit, jak může chatbot fungovat v prostředí advokátní kanceláře, čtěte dál.

Různí chatboti pro různé účely

Fenomén chatbotů a umělé inteligence je v posledních měsících velmi diskutovaným tématem. Ne vždy je ovšem využití konverzačního chatbota (toho, co si se zákazníkem “povídá”) vhodné. Na to, aby chatbot správně odpověděl na konkrétní právní dotaz, ještě doba nenazrála. Prozatím stačí, když chatbot od klienta převezme popis problému, jeho kontaktní údaje a předá je kompetentnímu řešiteli.

Právě proto sáhla společnost MACEK.LEGAL po variantě chatbota s předdefinovanou konverzací, kde má rozsah výstupů zcela pod kontrolou. Toto řešení zkracuje komunikaci s klientem na nezbytné minimum, při zachování konstantní kvality a dostupnosti odpovědí v rozsahu 24/7, a zároveň je v porovnání s konverzačními chatboty výrazně levnější.

Úskalí otevřené komunikace

Nabídka služeb advokátní kanceláře MACEK.LEGAL je velmi široká, jen výčet segmentů práva, na něž se specializuje zabere celou stránku. Povědomí klientů o tom, do jaké konkrétní právní oblasti jejich problém zasahuje, je naproti tomu často nízké. Při první komunikaci přes standardní webový formulář (e-mail) tak dochází ke dvěma extrémům. V prvním případě je popis problému příliš obecný a naprosto nedostatečný pro hlubší analýzu, v opačném případě je zaslaná informace příliš podrobná, zaměřená na detail, a těžko se zobecňuje. V obou případech je nutná dodatečná komunikace, která stojí čas a peníze.

Šéfbot míří přímo k cíli

Chatbot na webových stránkách představuje vhodný kompromis. Formou dialogu vede klienta výběrem služeb, poskytuje mu základní informace, doporučuje mu vhodná řešení, a nakonec od něj získá kontaktní údaje pro další komunikaci.

V případě advokátní kanceláře MACEK.LEGAL chatbot nejprve rozdělí zájemce o právní služby dle jejich typu. Tedy zda jde o firmu, OSVČ, realitní kancelář, e-shop apod. V každé kategorii je poté uveden výčet nabízených služeb (těch nejčastějších) a je specifikována konkrétní pomoc, kterou může advokátní kancelář poskytnout. Potenciální klient má možnost zaslat kanceláři svůj vlastní dotaz, nebo si rovnou sjedná schůzku. S minimální námahou tak dojde k předání opravdu relevantních informací.

Co advokátům schází?

Pokud si stále kladete otázku, zda je pro advokátní kancelář nutné se nějak odlišovat a zlepšovat, odpověď je ano. V dubnu 2022 provedl jeden z dodavatelů advokátního software průzkum mezi 70 advokátními kancelářemi, z něhož mimo jiné vyplynulo, že více než 70 % klientely kanceláří tvoří stálí, paušální a opakující se klienti. Zároveň však téměř 40 % advokátů (o 10 % více než v roce 2021) uvedlo, že chce získávat lepší klienty, ale neví jak na to. S tím bezpochyby souvisí i další otázka, v níž téměř čtvrtina dotazovaných přiznala, že nerozumí marketingu, nebo (přes 7 % oslovených), že jejich realizované marketingové aktivity nefungovaly.

Přitom spojit chatbota s marketingovou kampaní třeba na sociálních sítích je velmi snadné. Z reklamy můžete směrovat klienta rovnou do chatbota, a to třeba přímo do části registrace ochranné známky.

Hledání uchazečů moderní formou

Funkcemi “průvodce službami” a “odpovídání na dotazy” se potenciál chatbota zdaleka nevyčerpává. Proč s jeho pomocí nepodpořit třeba nábor nových kolegů?

Kvalita absolventů (koncipientů) vycházejících ze škol, kteří v advokátních kancelářích získávají odbornou praxi, je klíčová. Z výše uvedeného průzkumu vyplynulo, že více než 26 % oslovených advokátů potřebuje personální posilu, ale v současné době si ji z finančních důvodů nemůže dovolit. Správný výběr uchazeče je tak důležitější než kdy jindy.

Chatbot může sloužit jako efektivní náborový (HR) kanál, a zároveň být i konkurenční výhodou oproti standardnímu pracovnímu inzerátu na webu. V několika bodech/krocích chatbota mohou být popsány parametry hledané profese, specifikovány požadavky na uchazeče i rozsah odměn a benefitů. Text lze jednoduše doplnit například videem s profesním příběhem stávajícího zaměstnance. Uchazeč může do chatbota samozřejmě vložit svůj životopis a zanechat své kontaktní údaje.

Chatbot v QR kostce

Jak ale tuto možnost hledání zaměstnání zpropagovat mezi uchazeče? Variant je více. Například přes reklamu na LinkedIn s přímým proklikem do chatbota. Vhodnou příležitostí jsou třeba návštěvy vysokých škol či veletrhů pracovních příležitostí. Návštěvníkům můžete rozdávat např. vizitky s QR kódem, po jehož naskenování se v mobilu zájemce spustí HR chatbot.

S chatbotem oslovíte i zahraniční klientelu

Přeshraniční spolupráce, zahraniční klientela, dnes zcela běžné situace. Aby s advokátní kanceláří mohli efektivně komunikovat i cizinci, stačí původní české texty v chatbotu přeložit do požadovaného jazyka (jazyků) a spustit cizojazyčnou verzi aplikace. Tak se automaticky přepíná dle zvoleného jazyka webové stránky.

Zvyšujte povědomí o své značce

Poradenské společnosti obecně se na webu často prezentují různými blogy či magazíny, na nichž uveřejňují vlastní články a novinky z oboru, v tomto případě z oblasti práva a legislativy. Pokud se na daný článek proklikne někdo z jiného externího webu, či reklamy, nemusí mu být na první pohled zřejmé, že se ocitl na stránkách advokátní kanceláře. Chatbot, který se na stránce vzápětí objeví, mu tuto informaci předá a tím opět zvyšuje povědomí o značce a pomáhá rozšiřovat okruh potenciálních klientů.

Zdroj: https://pravo21.cz/spolecnost/jak-ovlivnila-pandemie-covid-19-chod-advokatnich-kancelari

Zajímá vás, jestli by se chatbot hodil i pro vaše podnikání? Stačí nám na sebe zanechat kontakt ve formuláři níže a my se vám ozveme s návrhem řešení zdarma!

Jan Ružička

O chatboty se zajímám již od roku 2016. Zkušenosti jsem o nich sbíral v Dánsku, Německu, ale také v Anglii, kde jsme měli firmu zaměřenou na věrnostní karty právě skrze chatboty. Baví mě zlepšování procesů, automatizace a také se dlouhou dobu věnuji marketingu.

    Získejte ukázku chatbota zdarma!