fbpx
Rekonvalescentní_plazma

Chatbot vysvětluje léčbu Covid-19 rekonvalescentní plazmou!

Prodělali jste COVID-19? Připojte se k týmu ÚVN a darujte plazmu! Ústřední vojenská nemocnice Praha – Oddělení hematologie a krevní transfuze pod vedením pana primáře plk. MUDr. Miloše Bohoňka, Ph.D. využívá k léčbě nemoci COVID-19 rekonvalescentní plazmu, stejně jako některé další nemocnice v ČR, které naleznete na https://www.transfuznispolecnost.cz/

Mnoho lidí, kteří nemocí projdou, mají v těle protilátky. Tyto protilátky se nacházejí v plazmě. Dárcovství plazmy funguje tak, že z těla je odebrána krev; procesem zvaným aferéza se odebere pouze plazma a zbytek krve je navrácen do těla. Jisté druhy krve jsou vždy potřeba a jak se říká, krve není nikdy dost. Právě proto ÚVN ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP vyvinula chatbota.

Tento nástroj si klade za cíl získat více dárců, a to jak už krevní plazmy potřebné pro boj s nemocí COVID-19, tak pro běžné odběry plné krve, které jsou potřeba zejména v letním prázdninovém období, ale i pro zvýšení povědomí o možnosti dárcovství krve. Chatbot provede uživatele jednoduchým interaktivním dotazníkem kde zjistí, zda-li jsou způsobilí darovat krev, následně je pak navede na konkrétní odběrové místo.

Vhodnými dárci jsou pouze osoby (ženy, které nebyly těhotné a muži), které v minulosti nedostaly krevní transfuzi (vyjma rekonvalescentní plazmy). Všichni dárci musí splňovat běžná kritéria pro dárce krve.

Když chatbot může pomáhat i s léčením COVID-19, proč by nemohl pomoc ve vaší firmě? 

    Získejte ukázku chatbota zdarma!